Kurumsal Hizmetler

gunespanelsistemleri.com bir Ceren Mühendislik kuruluşudur. Ceren Mühendislik Mersin’de ilk solar panel uygulması yapan firmadır. 17 yıldır müşterilerini memnun eden sayısız proje gerçekleştirmiştir. Yoluna, sürdürülebilir bir Türkiye ve Dünya için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan teknolojiler tasarlayıp, uygulayarak devam etmektedir. Mersin ve Türkiyenin farklı yerlerinde hibrit sistemler, on-grid sistemler, off-grid sistemler, servis, bakım ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Solar panel dizayn ve devreye alma hizmetleri yanında; su ısıtma sistemleri, hibrit ısıtma-soğutma sistemlerinin de size özel projelerini dizayn ederek devreye almaktayız. Ceren Mühendislik firması dünyadaki ilk tanksız güneş enerjisi ile su ısıtma sistemlerinin patentli tasarımcısı olma grurunu taşımaktadır.

Güneş Enerji Sistemleri olarak; solar elektrik üretimi, solar ısıtma-soğutma destek sistemleri, solar temelli ürün satışı, size özel solar temelli proje tasarımı gibi hizmetleri sunmaktadır.

Birbirinden farklı dinamikleri olan, aynı zamanda entegre olarak da değer yaratan bu faaliyetlerimizi, verimli ve esnek bir portföy stratejisini esas alarak ve operasyonel mükemmellik odaklı yürütüyoruz.

Bir projenin ilerleyebilmesi için pek çok faktörün önceden göz önüne alınması gerekir. Derin Solar olarak projeniz için önemli olan teknik detayları sizin için analiz ediyoruz. Amacımız projenizin fizibilitesini yapabilmeniz için gerekli olan bilgileri size doğru ve hızlı olarak ulaştırmak ve şirketinizin değerli zaman veya kaynaklarının boşa harcanmamasını sağlamaktır.

Sistemin planlanan lokasyonunu ziyaret ederek inceliyoruz. Size mevcut elektrik sistemi hakkında bilgi veriyor ve sistemin şebekeye bağlanması gibi, sistem için kritik olabilecek faktörleri inceleyerek sizi bilgilendiriyoruz.

Opsiyonel olarak talep edilmesi durumunda, projenin amacına ulaşabilmesi için uygun olabilecek ekipman alternatiflerini ve özelliklerini ana hatlarıyla sunuyoruz.

Keşif çalışmasının sonucu olarak elinizde projenin doğru olarak tasarlanmasında önemli olan tüm bilgiler bulunacaktır. Gerekli olan durumlarda projenin farklı konfigürasyonlarda uygulanabilirliği de değerlendirilecektir.

WhatsApp chat